• تلفن تهران-پزشک 9092301121
  • تلفن تهران-روانشناس 9092301607
  • تلفن تهران-مشاور 9092305163
  • تلفن شهرستان-پزشک 9099070301
  • تلفن شهرستان-روانشناس9099070307

اعتیاد یک بیماری مزمن روان شناختی و اغلب برگشت پذیراست که فرد مبتلا را مجبور به یافتن مواد ومصرف آن با وجود همه ی عوارض مضر برای فرد و اطرافیانش می سازد. سوء مصرف مواد موجب تغییراتی در عملکرد و کارآیی مغز می شود. البته این درست است که اغلب افراد در تصمیم گیری جهت اولین تجربه ی مصرف مواد مختار هستند ولی پس از مدتی تغییرات مغزی ناشی از تکرار سوء مصرف مواد بر کنترل اراده و قدرت تصمیم گیری فرد اثر می گذارد. در اثر این تغییرات مغزی ایجاد شده رهایی از مواد و عدم مصرف برای فرد معتاد دشوار و دشوارتر می شود.

لطفا جهت همکاری و ارسال مقالات  قسمت اشتراک را پر نمایید

این سایت امادگی خود را جهت چاپ کتاب و تبلیغات شما عزیزان اعلام می  دارد

تماس:
  • 021-88661875
  • از تهران - 9092301121
  • از سراسر ایران - 9099070301
آدرس:
  • تهران، خیابان ولی عصر بالاتراز میدان ونک خیابان شریفی پ55 طبقه4 واحد11
ایمیل:
  • ardavantaghva@gmail.com
©2011- 2018 Dr.Ardavan Taghva. All Rights Reserved.